Záchrana hrobky rodiny Dittrich v Krásné Lípě

Hrobka rodiny Dittrich

Mimořádná stavba v Krásné Lípě navržená berlínským architektem prof. J.C. Raschdorffem pro uložení ostatků mimořádné osobnosti regionu Krásné Lípy Carla Augusta Dittricha st. a Carla Dittricha ml., je dnes ve velmi zbědovaném stavu.

Snahou spolku Omnium je záchrana této mimořádné stavby a vytvořit tak opět pietní prostor pro uložení ostatků příslušníků rodiny Dittrich a zároveň připomenout bohatou historii této rodiny a její přínos pro region Krásnolipska. Tak, aby zde nedošlo k naplnění biblického rčení „Prach jsi a v prach se obrátíš“ a rodina Dittrich nebyla definitivně zapomenuta.  

Obnova hrobky bude mimořádně finančně náročná. Přes maximální snahu o získání dotací z národních zdrojů nebo soukromých nadací půjde o dlouhodobý proces. Proto jsme rádi za každý dar, který nám pomůže tuto památku zachránit.

NA OBNOVU DITTRICHOVY HROBKY V KRÁSNÉ LÍPĚ JE MOŽNÉ PŘISPĚT DAREM NA ÚČET SPOLKU OMNIUM – 2844188399 / 0800.

Prostředky budou vynaloženy právě na obnovu  a záchranu hrobky rodiny Dittrich v Krásné Lípě. Prosíme o zadání zprávy Hrobka Dittrich.
Za každý i drobný dar děkujeme.

Dárci

Mimořádné poděkování za pomoc s organizací obnovy hrobky Dittrich patří Městu Krásná Lípa

Chabr Pavel   ǀ   Krásnolipský komorní sbor   ǀ   Vašíčková Anna   ǀ   Vašíčková Bohuslava  ǀ  Folklorní soubor Dykyta Krásná Lípa  ǀ  Krupičková Iveta

Česko-německý fond budoucnosti