Záchrana hrobky rodiny Dittrich v Krásné Lípě

Hrobka rodiny Dittrich

Mimořádná stavba v Krásné Lípě navržená berlínským architektem prof. Julien Carlem Raschdorffem pro uložení ostatků mimořádné osobnosti regionu Krásné Lípy Carla Augusta Dittricha st. a Carla Dittricha ml. společně s dalšími členy rodiny Dittrich, je dnes ve velmi zbědovaném stavu.

Snahou spolku Omnium je záchrana této mimořádné stavby a vytvořit tak opět pietní prostor pro uložení ostatků příslušníků rodiny Dittrich a zároveň připomenout bohatou historii této rodiny a její přínos pro region Krásnolipska. Tak, aby zde nedošlo k naplnění biblického rčení „Prach jsi a v prach se obrátíš“ a rodina Dittrich nebyla definitivně zapomenuta.  

Obnova hrobky bude mimořádně finančně náročná. Přes maximální snahu o získání dotací z národních zdrojů nebo soukromých nadací půjde o dlouhodobý proces. Proto jsme rádi za každý dar, který nám pomůže tuto památku zachránit.

NA OBNOVU DITTRICHOVY HROBKY V KRÁSNÉ LÍPĚ JE MOŽNÉ PŘISPĚT DAREM NA ÚČET SPOLKU OMNIUM – 2844188399 / 0800.

IBAN CZ67 0800 0000 0028 4418 8399 / BIC (SWIFT) GIBACZPX

Prostředky budou vynaloženy právě na obnovu  a záchranu hrobky rodiny Dittrich v Krásné Lípě. 

Pro správné spárování daru prosíme o zadání textu „hrobka Dittrich“ do zprávy pro příjemce.
Za každý i drobný dar děkujeme.