Záchrana hrobky rodiny Dittrich v Krásné Lípě

Hrobka rodiny Dittrich

Mimořádná stavba v Krásné Lípě navržená berlínským architektem prof. Julien Carlem Raschdorffem pro uložení ostatků mimořádné osobnosti regionu Krásné Lípy Carla Augusta Dittricha st. a Carla Dittricha ml. společně s dalšími členy rodiny Dittrich, je dnes ve velmi zbědovaném stavu.

Snahou spolku Omnium je záchrana této mimořádné stavby a vytvořit tak opět pietní prostor pro uložení ostatků příslušníků rodiny Dittrich a zároveň připomenout bohatou historii této rodiny a její přínos pro region Krásnolipska. Tak, aby zde nedošlo k naplnění biblického rčení „Prach jsi a v prach se obrátíš“ a rodina Dittrich nebyla definitivně zapomenuta.