Aktuální informace k projektu obnovy

Skleněná mozaika v kryptě hrobky

[10.9.2019] Pod vedením a dohledem restaurátorky MgA. Magdalény Kracik Štorkánové byly zahájeny práce na vytřídění stavební suti z prostoru krypty hrobky. Se sutí jsou promíchány drobné části mozaiky, skleněné tessery, které odpadly ze zdí hrobky a je nutné je vybrat, omýt a uskladnit. Výraznou pomocí při třídění jsou pro nás dobrovolníci, mj. paní Peterková a Hanzlíková, manželé Richterovi z Krásné Lípy. Za jejich pomoc děkujeme.

Reportáž Českého rozhlasu

[27.8.2019] U hrobky rodiny Dittrich natáčel reportáž reportér Českého rozhlasu Robin Röhrich. Pro poslech klikni na fotografii.

Stav hrobky mnohem horší

[22.8.2019] Stav hrobky rodiny Dittrich v Krásné Lípě se díky postupujícímu průzkumu ukazuje mnohem horší, než jsme předpokládali. Práce na obnově budou mnohem složitější a náročnější. Už jen dnešní pohled z výšky na množství zeleně a na rozpadající se rub klenby, na uvolněné patky klenby, padlé a odfouklé vrstvy skleněné mozaiky v kryptě, jen posunul horizont řešení mnohem dál. Včetně řešení finančního.

Kontrolní den s památkáři

[8.8.2019] Pokračující práce byly dnes kontrolovány i zástupci orgánů památkové péče z NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem.

Stavební práce pokračují

[5.8.2019] Dnes proběhl kontrolní den se stavební firmou Hartenberg z.s. a panem Loosem. Hrobka byla zbavena stavební suti (6 kontejnerů), vyčištěna (poprvé jsme viděli podlahu, kde jsou jen obrysy po vylámaných dlaždicích), vyčištěn byl vstup do krypty. Masivní výdřevou byl zajištěn sarkofág Carla Dittricha, vyztužena byla podlaha NP a připravena je konstrukce výdřevy pro vyztužení kleneb. Současně již byly vyzděny rohy stěn pod patkami kleneb. Zatím je to velká úleva,že nám vše nespadne, nerozbije se sarkofág apod. I když vyhráno není, už vidíme světlo na konci.

Stavební práce zahájeny

[22.7.2019] Zahájeny stavební práce na obnově hrobky. Další kontrolní den je domluven na 5.8.2019.

Dobrovolníci

[4.7.2019] Vzhledem k rozsahu prací a snaze záchranit maximum z trosek uvnitř hrobky uvítáme každou pomocnou ruku. V případě zájmu je možné se od 22. července 2019 přímo na místě domluvit s panem Bedřichem Loosem ze stavební firmy a zapojit se do obnovy hrobky rodiny Dittrich. Za každou pomoc děkujeme.

První kontrolní den

[4.7.2019] Dnešním dnem byla zahájena vlastní záchrana hrobky rodiny Dittrich. Stavební firma Hartenberg z.s. de-facto převzala prostor hrobky a začala připravovat kroky dle smlouvy o dílo. Jednání byli přítomni zástupci památkové péče, Města Krásná Lípa s panem starostou Janem Kolářem a projektant Ing. Martin Volejník. Zahájení stavebních prací je stanoveno na 22.7.2019.