Aktuální informace k projektu obnovy hrobky rodiny Dittrich v Krásné Lípě

Kontrolní den 19.11.2019

Žádné komentáře

Záběry z prostoru střechy pořízené během kontrolního dne 19.11.2019 ukazují zbytky oplechování střechy, uhnilé zbytky krovu, nálety dřevin, až metr vysokou vrstvu hlíny. Práce pokračují…

Více »

Návštěva z Bavorska

Žádné komentáře

Hrobku rodiny Dittrich si dnes prohlédla skupina německých příznivců historie a památek z Bavorska v rámci exkurze po památkách Šluknovského výběžku. Exkurzi organizuje Bayerischer Landesverein für…

Více »

Kontrolní den – klenby

Žádné komentáře

Kontrolní den 25.9.2019 ke kontrole stavu kleneb a prostoru nad nimi a současně kontrole postupu prací při obnově kleneb. Klenba hrobky se v jedné části…

Více »

Skleněná mozaika v kryptě hrobky

Žádné komentáře

Pod vedením a dohledem restaurátorky MgA. Magdalény Kracik Štorkánové byly zahájeny práce na vytřídění stavební suti z prostoru krypty hrobky. Se sutí jsou promíchány drobné…

Více »

Reportáž Českého rozhlasu

Žádné komentáře

Reportáž Českého rozhlasu U hrobky rodiny Dittrich 27.8.2019 natáčel reportáž reportér Českého rozhlasu Robin Röhrich. Pro poslech klikni na fotografii. https://sever.rozhlas.cz/zachrana-hrobky-v-krasne-lipe-pokracuje-je-ale-v-mnohem-horsim-stavu-nez-se-8044083

Více »

Stav hrobky se ukazuje mnohem horší

Žádné komentáře

Stav hrobky mnohem horší Stav hrobky rodiny Dittrich v Krásné Lípě se díky postupujícímu průzkumu ukazuje mnohem horší, než jsme předpokládali. Práce na obnově budou…

Více »

Kontrolní den s památkáři

Žádné komentáře

Pokračující práce byly dnes 8.8.2019 kontrolovány i zástupci orgánů památkové péče z NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem.

Více »

Stavební práce pokračují

Žádné komentáře

Stavební práce pokračují Dnes 5.8.2019 proběhl kontrolní den se stavební firmou Hartenberg z.s. a panem Loosem. Hrobka byla zbavena stavební suti (6 kontejnerů), vyčištěna (poprvé…

Více »

Dobrovolníci

Žádné komentáře

Vzhledem k rozsahu prací a snaze záchranit maximum z trosek uvnitř hrobky uvítáme každou pomocnou ruku. V případě zájmu je možné se od 22. července…

Více »

Práce na obnově hrobky zahájeny

Žádné komentáře

Dnešním dnem byla zahájena vlastní záchrana hrobky rodiny Dittrich. Stavební firma Hartenberg z.s. de-facto převzala prostor hrobky a začala připravovat kroky dle smlouvy o dílo.…

Více »