Dobrovolníci

Speciální poděkování patří dobrovolníkům, kteří pomáhají dle svých možností a sil

Ludmila Hanzlíková   ǀ   Jitka Peterková  ǀ   Mikuláš Peterka   ǀ   manželé Richterovi   ǀ   Churáčková Zdena a řada dalších

Dárci a donátoři

Instituce a právnické osoby

Mimořádné poděkování za pomoc s organizací a podporou obnovy hrobky Dittrich patří Městu Krásná Lípa v čele se starostou Janem Kolářem, místostarostkou Janou Drobečkovou a senátorem Zbyňkem Linhartem. Děkujeme za veškerou pomoc a ochotu, která se zdá být nekonečná.

Město Krásná Lípa

Česko-německý fond budoucnosti

Ministerstvo kultury

Fyzické osoby

Müller Monika  ǀ   Steyer Hilde   ǀ   pan Eiselt   ǀ   Toan Thang Pham   ǀ   Nováčková Zuzana   ǀ   Chabr Pavel   ǀ    manželé Růžičkovi   ǀ   Vašíčková Anna   ǀ   Vašíčková Bohuslava  ǀ  Krupičková Iveta

Obnova hrobky bude mimořádně finančně náročná. Přes maximální snahu o získání dotací z národních zdrojů nebo soukromých nadací půjde o dlouhodobý proces. Proto jsme rádi za každý dar, který nám pomůže tuto památku zachránit.

NA OBNOVU RODINY DITTRICH V KRÁSNÉ LÍPĚ JE MOŽNÉ PŘISPĚT DAREM NA ÚČET SPOLKU OMNIUM – 2844188399 / 0800.

IBAN CZ67 0800 0000 0028 4418 8399 / BIC (SWIFT) GIBACZPX

Prostředky budou vynaloženy právě na obnovu  a záchranu hrobky rodiny Dittrich v Krásné Lípě (prosíme o zadání zprávy Hrobka Dittrich).
Za každý i drobný dar děkujeme.