Dobrovolníci

Speciální poděkování patří dobrovolníkům, z Krásné Lípa, ale i větší vzdálenosti, kteří pomáhají dle svých možností a sil

Ludmila Hanzlíková  ǀ  Jitka Peterková  ǀ  Mikuláš Peterka  ǀ  Jitka Štraubová  ǀ  Řechtáčková Ilonka  ǀ  Síčová Soňa  ǀ  Píšová Marcela  ǀ  Leš Stanislav  ǀ  Šaferová Libuška  ǀ  Klára a Filip Mágrovi  ǀ  Jeřábková Gábriela  ǀ  Chroust Martin  ǀ  Hofman Fred  ǀ  Kubišta Miloš  ǀ  Kubica Aleš  ǀ  Nagel Richard  ǀ  manželé Richterovi  ǀ  Churáčková Zdena a řada dalších

Klub českých turistů Krásná Lípa

Dárci a donátoři

Fyzické osoby

Holá Jana  ǀ  Drahovzalová Radka  ǀ  Prokeš Jan  ǀ  Kofroň Petr  ǀ  Kazdová Michaela  ǀ  Obyvatelé ulice Lidická z Krásné Lípy  ǀ  Moritz Filter  ǀ  Müller Monika ǀ  Steyer Hilde ǀ  pan Eiselt  ǀ  Toan Thang Pham  ǀ  Nováčková Zuzana  ǀ  Chabr Pavel  ǀ  manželé Růžičkovi  ǀ  Vašíčková Anna  ǀ  Vašíčková Bohuslava  ǀ  Krupičková Iveta

Anonymní dárci při kulturních akcích spojených s hrobkou Dittrich

Instituce a právnické osoby

Mimořádné poděkování za pomoc s organizací a podporou obnovy hrobky Dittrich patří Městu Krásná Lípa v čele se starostou Janem Kolářem, místostarostkou Janou Drobečkovou a senátorem Zbyňkem Linhartem. Děkujeme za veškerou pomoc a ochotu, která se zdá být nekonečná.

Česko-německý fond budoucnosti

Ministerstvo kultury

Benefiční koncerty v letech 2019-2020

Krásnolipský komorní sbor  ǀ  Folklorní soubor Dykyta Krásná Lípa

Obnova hrobky bude mimořádně finančně náročná. Přes maximální snahu o získání dotací z národních zdrojů nebo soukromých nadací půjde o dlouhodobý proces. Proto jsme rádi za každý dar, který nám pomůže tuto památku zachránit.

NA OBNOVU RODINY DITTRICH V KRÁSNÉ LÍPĚ JE MOŽNÉ PŘISPĚT DAREM NA ÚČET SPOLKU OMNIUM – 2844188399 / 0800.

IBAN CZ67 0800 0000 0028 4418 8399 / BIC (SWIFT) GIBACZPX

Prostředky budou vynaloženy právě na obnovu  a záchranu hrobky rodiny Dittrich v Krásné Lípě (prosíme o zadání zprávy Hrobka Dittrich).
Za každý i drobný dar děkujeme.