Omnium z.s.

IČ: 227 623 70

Kontaktní adresa
Terronská 579/21
160 00 Praha6

Tel.: 739 385 928
E-mail: jded@omniumos.cz
URL: www.omniumos.cz

Prezentované výstupy a webový portál jsou součástí výzkumu  a disertační práce „Rodina Dittrich a její architektonicko-stavební dědictví“ Mgr. Barbory  Větrovské v rámci doktorského studia na katedře architektury a stavitelství, fakulty stavební ČVUT v Praze.

Mgr. Barbora Větrovská
E-mail: barbora.vetrovska@fsv.cvut.cz