Omnium z.s.

Smetanova 135
550 01 Broumov
IČ: 227 623 70

Tel.: 739 385 928
E-mail: jded@omniumos.cz
URL: www.omniumos.cz

Webový portál je vytvářen v rámci doktorského studia na katedře architektury a stavitelství, fakulty stavební ČVUT v Praze.
Prezentované výstupy jsou součástí disertační práce Rodina Dittrich a její architektonicko-stavební dědictví, kterou zpracovává Mgr. Barbora Větrovská.

Mgr. Barbora Větrovská
E-mail: barbora.vetrovska@fsv.cvut.cz