Dokončeno zaměření aktuálního stavu

  • admin 

Vyklizení a vyčištění hrobky rodiny Dittrich umožnilo zpracovat kompletní zaměření aktuálního stavu hrobky. To doposud nebylo možné zejména v horní částí stavby z důvodu nánosů bioodpadu a náletů nad klenbou, stejně jako v případě krypty z důvodu velkého množství suti.