Skleněná mozaika v kryptě hrobky

  • admin 

Pod vedením a dohledem restaurátorky MgA. Magdalény Kracik Štorkánové byly zahájeny práce na vytřídění stavební suti z prostoru krypty hrobky. Se sutí jsou promíchány drobné části mozaiky, skleněné tessery, které odpadly ze zdí hrobky a je nutné je vybrat, omýt a uskladnit.

Výraznou pomocí při třídění jsou pro nás dobrovolníci, mj. paní Peterková a Hanzlíková, manželé Richterovi z Krásné Lípy a řada dalších. Za jejich pomoc děkujeme.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *